3. De eerste stappen

Eerste kennismaking

Een goed begin is het halve werk! Ga goed van start met taalcoaching door elkaar uitgebreid te leren kennen. Stel basisvragen als: Hoe ziet je week eruit? Wat zijn jouw hobby’s? Met wie woon je?, etc. Of begin met iets te vertellen over jezelf zodat de ander ook een beeld kan vormen van wie jij bent. Laat foto’s zien of probeer op een andere manier iets te laten zien van waar jij woont en met wie.

Verwachting

Het is belangrijk dat de ander zelf gemotiveerd is. Wil de deelnemer zelf echt meer oefenen en durft hij/zij actief betrokken te zijn? Hoe bewuster mensen daarvoor kiezen, hoe makkelijker het voor jullie is om samen aan de slag te gaan. Wees duidelijk over jouw rol als taalvrijwilliger: je bent er om de taal te oefenen, dat betekent geen vervanging van taallessen bij een taalschool. Neem ook geen verantwoordelijkheden uit handen van de deelnemer zoals bijvoorbeeld het doen van de belastingaangifte of het maken van afspraken namens de deelnemer.

Heb je het idee dat de ander andere verwachtingen heeft van jou of van taalcoaching? Ga hierover dan meteen in gesprek of meld dit bij je coördinator. Maak ook duidelijke afspraken over wanneer en waar jullie met elkaar afspreken. Bepaal ook op welke manier iemand zich kan afmelden, bijvoorbeeld via whatsapp, bellen, mail etc. Het is fijn als hier duidelijkheid over bestaat, zodat jullie later eventueel ook op deze afspraken terug kunnen komen.

Taaldoel bepalen

Nadat jullie kennis hebben gemaakt ga je op zoek naar het taaldoel van de deelnemer. Vaak is in de tweede ontmoeting hier wel gelegenheid voor. Wat is de reden dat iemand zijn/haar Nederlands wil verbeteren? Ontdek samen wat al goed gaat in het Nederlands en waar uitdagingen zitten. Stimuleer de ander om taaldoelen te formuleren die aansluiten op zijn/haar dagelijkse praktijk. Probeer hierbij niet te veel te sturen en laat de deelnemer zoveel mogelijk zelf deze doelen bepalen. Focus op een concreet doel;

Het is prachtig wanneer je samen met de deelnemer bepaalde resultaten kunt halen. Deze doelen moeten niet te groot zijn en makkelijk bereikbaar. Kies hiervoor situaties uit de dagelijkse praktijk van de deelnemer.

Probeer met de opmerking “ik wil Nederlands leren praten” door te vragen in welke situatie het praten belangrijk is. Bijvoorbeeld een gesprek bij de dokter of met de leerkracht op de school van de kinderen. Het taaldoel is dan opeens een stuk overzichtelijker en makkelijker bereikbaar. Door met jou te oefenen, krijgt de deelnemer het zelfvertrouwen en de vaardigheid om een vervolgstap te zetten.

Taalverkenner

Start

Tijdens het eerste contact leg je aan de deelnemer uit dat jullie een traject van een bepaalde tijd afspreken om het taaldoel te behalen. Bij de start van het traject wordt een taalverkenner ingevuld die te vinden is op de Flevowijzer. In deze taalverkenner worden de sociale vaardigheden, taalvaardigheden en digitale vaardigheden getoetst.

 

Tussenevaluatie

Plan halverwege het traject een tussenevaluatie. Je kan samen met de deelnemer de taalverkenner nogmaals invullen om te kijken of er al vooruitgang is. Tijdens de tussenevaluatie kan je kijken wat er goed gaat en wat beter kan tijdens de taalcoaching. Bespreek ook met de deelnemer of zijn of haar doelen behaald zijn. Sta samen stil bij de resultaten en ontwikkel nieuwe doelen.

 

Afsluiting

Aan het eind van het traject evalueer je hoe het traject is verlopen en of de taaldoelen zijn behaald. Dit kan weer getoetst worden met behulp van de taalverkenner. Bekijk ook of de deelnemer na het taalcoachtraject behoefte heeft aan een nieuwe of andere activiteit.

Tip
– Aan de slag
Wil je weten hoe je als taalvrijwilliger start met de taalbegeleiding? Kijk dan naar de filmpjes van Stichting Lezen en Schrijven op de Flevowijzer. De filmpjes geven duidelijke uitleg en zijn voor alle taalvrijwilligers die starten bij een Huis voor Taal.  Ga aan de slag met de filmpjes: https://flevowijzer.info/courses/aan-de-slag-als-taalvrijwilliger/
 
 
– Participatiewiel
Huis voor Taal wil inwoners helpen in het meedoen in de samenleving.  Op de Flevowijzer staat de training Participatiewiel. In deze training wordt uitleg gegeven over hoe je samen op zoek kan gaan naar de doelen om aan te werken.
In de cursus leer je hoe je dit aan pakt en op welke wijze je kan ondersteunen.  Ga aan de slag: https://flevowijzer.info/courses/participatiewiel/
 
– Taalverkenner
De taalverkenner is bedoeld om te vorderingen van een deelnemer te registreren. De verkenner zit in het registratie systeem van HvT, zie Registratiesysteem HvT