Dronten- kies het onderwerp voor informatie.

Mensen ontmoeten.

Ik zoek werk.

Ik zoek financiële hulp.

Ik wil gezond leven.

Organisatie zoeken

Om mensen te ontmoeten in de regio Dronten kunt u naar de onderstaande organisaties.

Kies een organisatie voor meer informatie:

Vraag elkaar

Vind leuke mensen in jouw buurt om samen te wandelen, naar het theater te gaan, te eten of uitleg te krijgen over jouw iPad.

Huis voor taal Dronten

In het Huis voor Taal kan je elkaar ontmoeten. Vrijwilligers zijn er speciaal voor jou. Zij willen je graag verder helpen.

De Meerpaal

Openbare ontmoetingsplek, voor een kopje koffie of thee, het lezen van een krant of tijdschrift of een gezellig praatje.

KWINTES - Activeringscentrum Leeuwen'art

Inloophuis om mensen te ontmoeten, kopje koffie of thee en gezamenlijke maaltijden.

Open Je Hart Dronten

Uitbreiden en versterken van het sociaal netwerk

Stichting De Herberg

Ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.

De Binding

Multifunctioneel centrum met de meest uiteenlopende activiteiten

Inloophuis De Kans

Ontmoetingsplek volwassenen en kinderen.

Dorpshuis De Steiger

Ontmoetingsplek met de meest uiteenlopende activiteiten.

Humanitas

Een kopje koffie, of er samen op uit?

Activiteiten wijk 'De BOEG'

Activiteiten in de wijk 'De Boeg'.

Hoe word ik lid van de bibliotheek ?

Lid worden en een boek lenen bij de Bibliotheek !

Om werk te zoeken in de regio Dronten kunt u naar de onderstaande organisaties.

Kies een organisatie voor meer informatie:

Matchpoint Vrijwilligerswerk

Hulp en bemiddeling bij het vinden van vrijwilligerswerk.

De Werkplek

Samenwerking gemeente en bedrijfsleven om werkplekken te bieden.

Leerwerkloket Flevoland

Het Leerwerkloket geeft scholings- en loopbaanadvies. Dit doen wij deskundig, onafhankelijk en kosteloos.

Ik zoek hulp voor mijn financiën in de regio Dronten. 

Kies een organisatie voor meer informatie.

MDF

Hulp met invullen van belastingformulieren/ toeslagen/ betalingsregelingen (voor mensen met een bruto inkomen van EUR 21.000,00 of minder), schuldhulpverlening en MDF sociaal raadslieden

De Meerpaal

Hulp met aanvragen WMO/zorgtoeslag/huurtoeslag/CIZ/AWBZ.

OFW Dronten

Hulp me aanvraagformulier huurwoningen OFW/ huurtoeslagen.

Flevomeer Bibliotheek

Hulp met het invullen van formulieren/ aanvragen zowel papier als digitaal.

De Kans Inloophuis

Hulp met invullen formulieren WMO/ uitkering/ kwijtschelding gemeentelijke belastingen/ budgetcoach

Burgers in de knel

Netwerk Burgers in de Knel wil mensen helpen die in de knel zitten en om wat voor reden dan ook -nog- geen hulp hebben.

Gemeente Dronten

Lukt het u niet meer om uw schulden af te betalen? Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen.

Humanitas Lelystad-Dronten

Een kopje koffie, of er samen op uit?

Kringloopwinkels

Kringloopwinkels bieden een mooi alternatief als nieuwe spullen te uur vindt.

Ik wil gezond leven. 

Kies een organisatie voor meer informatie.

GGD Dronten

Gemeentelijke gezondheidsdienst die werkt aan de gezondheid van alle Flevolanders.

CJG Dronten

Voor al je vragen over kind & gezin, opvoeding en gezondheid & opgroeien van uw kind (0-18 jaar).

Gezondheidscentrum De Schans

In een gezondheidscentrum werken verschillende hulpverleners binnen de eerste lijn samen om u als patiënt van een zo goed mogelijke zorg te kunnen voorzien. De huisarts vervult daarbij een spilfunctie.

Gezondheidscentrum Dronten-Zuid

In een gezondheidscentrum werken verschillende hulpverleners binnen de eerste lijn samen om u als patiënt van een zo goed mogelijke zorg te kunnen voorzien. De huisarts vervult daarbij een spilfunctie.

Gezondheidscentrum Biddinghuizen

In een gezondheidscentrum werken verschillende hulpverleners binnen de eerste lijn samen om u als patiënt van een zo goed mogelijke zorg te kunnen voorzien. De huisarts vervult daarbij een spilfunctie.

Gezondheidscentrum De Schelp

In een gezondheidscentrum werken verschillende hulpverleners binnen de eerste lijn samen om u als patiënt van een zo goed mogelijke zorg te kunnen voorzien. De huisarts vervult daarbij een spilfunctie.

Icare

Icare biedt verpleging en verzorging bij mensen thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Buurtsportcoaches (gevestigd in De Meerpaal)

Missie ‘alle Drontenaren in beweging’. Meer mogelijkheden om te gaan bewegen en sporten in de eigen leefomgeving.

Open Tafel

Voor alleenstaande en alleengaande senioren die gezamenlijk een lekkere en gezonde maaltijd willen eten

Tafeltje dekje

Thuisbezorging van een warme maaltijd (eigen bijdrage)

Stichting De Herberg Dronten

Iedere eerste en derde zondag van de maand gelegenheid om deel te nemen aan een maaltijd (eigen bijdrage)

Voedselbank

Het bieden van voedselhulp aan inwoners van de gemeente Dronten.

Oefenen.NL Gezond leven

Oefenen.nl is de plek waar je zelf kunt oefenen met taal, rekenen, computer en internet. Ook zijn er programma's voor omgaan met geld, gezondheid, verkeersregels en nog veel meer.

COVID 19

COVID 19 - meer informatie over het Corona virus in verschillende talen.

Bureau Gelijke Behandeling

Stichting Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is een onafhankelijke instelling, die zich richt op het voorkomen & bestrijden van alle vormen van discriminatie.

U kunt ook meer informatie over de organisaties in Dronten vinden via onderstaande links.