Burgers in de knel

Netwerk Burgers in de Knel bestaat uit vrijwilligers en medewerkers van organisaties die  dicht bij mensen in de knel staan. Het netwerk is een burgerinitiatief.  We willen mensen helpen die in de knel zitten en om wat voor reden dan ook – nog – geen hulp hebben. Omdat mensen zich schamen om dat te vragen, niet durven of niet weten hoe zij dat moeten doen. Of om een andere reden.

E-mail: info@burgersindeknel.nl

Website: https:// www.burgersindeknel.nl/