nl Dutch

Over ons

De website Flevowijzer.info is ontwikkeld onder regie van Interconnect vanuit de Huis voor Taal organisaties in de gemeenten, Dronten, Lelystad, Urk, Zeewolde en de Noordoostpolder. De portaal is ontstaan vanuit het Europese project “Pro-actief, durven, doen en ervaren’ een project gericht op de succesvolle inburgering van derdelanders. Uitgevoerd door FlevoMeer Bibiliotheek, Stichting Welzijn Lelystad en Interconnect.

Intiatiefnemers
Mede mogelijk gemaakt door

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Europese fonds voor asiel, migratie en integratie “Migratie in beweging”  

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ‘ZamenÉén’. Dit is een initiatief in de gemeente Dronten om te komen tot een integrale aanpak van eenzaamheid.

nl Dutch
X
nl Dutch