Voedselbank

De centrale taak van onze voedselbank is het bieden van voedselhulp aan de inwoners van onze gemeente. Maar we willen hen ook meer bieden en daarom nemen wij deel aan het netwerk Burgers in de knel. In het netwerk werken wij met instellingen, de overheid, burgers en bedrijven samen aan perspectief voor onze klanten. Die beide doelstellingen zijn verwoord in het motto van de Voedselbanken: Oog voor voedsel – Hart voor mensen.

Het bieden van voedselhulp aan inwoners van de gemeente Dronten

Adres: Handelsweg Zuid 3, 8251 JS Dronten

Telefoon: 0321-701 634

Website: www.voedselbankdronten.nl