Huis voor taal Dronten

Huis voor Taal

Het doel van Huis voor Taal is om alle inwoners in staat te stellen zelfredzaam te zijn, te participeren en indien mogelijk deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Een goed aanbod van basisvaardigheden staat aan de basis van deze ambitie. Een leven lang ontwikkelen betekent dat inwoners zich blijven ontwikkelen, om werk te vinden en te behouden, betrokken ouders te zijn of te worden, mee te kunnen doen in de buurt, zelfstandig gebruik kunnen maken van gezondheidszorg en schuldenvrij te kunnen worden of blijven. Om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij moet je kunnen lezen, schrijven, rekenen maar ook digitaal de weg weten. Kortom, basisvaardigheden die niet altijd vanzelfsprekend zijn.

HET OPEN LEER CENTRUM (OLC)

In 2019 is Huis voor Taal gestart met het OpenLeer Centrum. Inwoners kunnen hier terecht met allerhande vragen en kunnen, indien zij dit wensen, worden doorverwezen naar andere instellingen of kunnen cursussen en trainingen volgen opdat zij dit later zelf in praktijk kunnen brengen. Ze werken op eigen niveau en in eigen tempo aan hun leervraag en krijgen hierbij gerichte en professionele ondersteuning. Trainingen zijn vaak gericht op het voeren van thuisadministratie, omgaan met geld, omgaan met de digitale overheid en cursussen op het gebied van gezondheid. Het OLC, richt zich op een bredere doelgroep, vaak gerelateerd aan ‘armoede’ met een breed aanbod en is de opvolger van het Formulierenhuis.