8. Afsluiting traject

Afsluiting

Het einde van het taalcoachtraject komt in zicht. Het kan zijn dat jullie dat jammer vinden en elkaar hierna nog willen zien. Dat kan natuurlijk en het is leuk als het klikt. Wees wel duidelijk naar de ander. Doe geen beloftes die je niet kunt nakomen. En contact houden is niet verplicht. Afscheid nemen hoort ook bij taalcoaching.

Evalueren

Om het taalcoachtraject goed af te sluiten is het belangrijk om samen te evalueren. Ongetwijfeld ging het soms heel goed en soms was het een beetje lastig. Misschien liep niet alles zoals je verwacht had, maar bedenk hoeveel jullie met elkaar geoefend hebben en wat jullie allemaal hebben geleerd! Daar mogen jullie trots op zijn. Sta dus even bewust stil bij de afsluiting van een traject en jullie inzet. Benoem wat je van elkaar hebt geleerd en vier de successen die jullie behaald hebben.

Meer verwacht?

Het kan ook zijn dat je gehoopt had dat de deelnemer(s) meer op zou(den) pakken? Per deelnemer verschilt het wat taalcoaching oplevert. Jullie hebben allebei gedaan wat je kon. Jij hebt geprobeerd om de ander(en) enthousiast te maken en te laten zien wat er mogelijk is. De deelnemer heeft zijn beste beentje voorgezet. Wie weet welk zaadje je daarmee geplant hebt en wat daar in de toekomst uit voortkomt. Heb ook oog voor de andere stappen die de deelnemer gemaakt heeft. Misschien heeft iemand meer zelfvertrouwen gekregen, stapt hij makkelijker op mensen af of kan hij beter zijn weg vinden in Nederland. Grote winst!

Registratiesysteem Huis voor Taal: Taalverkenner

Aan het einde van het traject heb je nog een gesprek met iemand van Huis voor Taal. Hierin kan je samen met de deelnemer nog eens terugkijken op de afgelopen weken en de onderdelen waar je samen aan hebt gewerkt. Ook is dan het moment om een laatste taalverkenner in te vullen. De deelnemer kan dan zien in welke onderdelen hij/zij een stap vooruit heeft kunnen zetten. De deelnemer kan de resultaten uit de taalverkenner gebruiken voor zijn vervolgstappen. Huis voor Taal heeft met de taalverkenner een klein portfolio opgebouwd voor de deelnemer. Wil je hier meer over weten neem dan contact op met je coördinator.

Doorverwijzen

Als taalvrijwilliger focus je op taal oefenen en stimuleer je de ander om zelf actief de taal in de praktijk toe te passen. Ook wil je graag dat de ander actiever deel kan nemen aan de maatschappij. Ga samen op zoek naar wat de ander in zijn omgeving kan doen en leuk vindt. Door de deur uit te gaan en in contact te komen met anderen kan de deelnemer nog beter oefenen met de taal.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • vrijwilligerswerk
  • opleiding
  • sport
  • activiteit in het buurtcentrum
  • een training volgen om digitaal vaardiger te worden
  • deelnemen aan de activiteiten in de bibliotheek

Als iemand nu geen taalles volgt, kun je bespreken of hij/zij dat zou willen. Als iemand naar school wil vraag je de coördinator welke taalscholen in de regio zijn. Op de website www.ikwilinburgeren.nl vind je een lijst met scholen die het Blik op Werk-keurmerk hebben. Alleen bij een school met dit keurmerk kan een anderstalige zijn eventuele DUO-lening inzetten. Op ik wil inburgeren is alle tekst ook te vertalen! Tip:Kan een deelnemer zelf (taal)lessen betalen? Is geen lening nodig? Dan kan je zelf een( taal)school in de regio kiezen. Het is belangrijk een school/organisatie te zoeken die past bij de mogelijkheden van de deelnemer. Bereid de deelnemer voor zodat zij/hij meer informatie krijgt over (minimale) trajectduur, inhoud, frequentie, kosten, groepsgrootte, lesduur en lesmateriaal van de taalcursus

Vrijwilligerswerk

Voor mensen die de Nederlandse taal leren biedt vrijwilligerswerk niet alleen de mogelijkheid om Nederlands te oefenen, maar ook om actief te zijn in de buurt en meer mensen te leren kennen. In de praktijk blijkt dat veel anderstaligen het moeilijk vinden om de stap naar vrijwilligerswerk te maken. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend.

Je kunt met je deelnemer(s) bespreken of vrijwilligerswerk iets voor hem/haar is. Leg vooraf wel duidelijk uit wat vrijwilligerswerk is! Benoem de voordelen ervan zodat de ander de meerwaarde ervan ziet. Onderzoek samen wat voor soort vrijwilligerswerk bij hem/haar past. Daarbij kun je vragen stellen als: Wat vind je leuk om te doen? Waar ben je goed in? Waar heb je ervaring mee?

Probeer in deze zoektocht niet te veel voor de deelnemer te doen, stimuleer hem/haar om zelf dingen uit te zoeken. Soms zijn er ook andere mensen of instanties (zoals een klantmanager bij de gemeente of een maatschappelijk begeleider) bezig met de begeleiding naar (vrijwilligers)werk. Kijk goed waar jouw hulp als taalcoach nodig en nuttig is en of je misschien met anderen kan samenwerken.

Ook bij de bibliotheek zijn er mogelijkheden om aan de slag te gaan. De bibliotheek biedt kansen aan de deelnemer om praktijk- stages te lopen. Zo kan een deelnemer helpen bij het organiseren van activiteiten van Huis voor Taal of een deelnemer kan zich als maatje inzetten voor andere nieuwkomers.  Deze mogelijkheden zijn niet bij elk Huis voor Taal hetzelfde. Vraag voor meer informatie bij je coördinator wat de mogelijkheden zijn voor de regio waar jij actief bent.

Tip
– werk-portal
Via de werkportal zijn diverse materialen te downloaden om te gebruiken tijdens gesprekken over het zoeken naar werk. Hele praktische documenten die je direct kan toepassen in de begeleiding van een deelnemer. Denk bijvoorbeeld 
aan solliciteren en een motivatiebrief schrijven. Kijk zelf eens op https://flevowijzer.info/courses/werk-portal/
 
 
– tijdschrift LES
Les is het vakblad voor NT2 docenten. Les is veelzijdig, praktijkgericht met theoretische verdieping. Voor iemand die zich meer wil verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van NT2 onderwijs. https://flevowijzer.info/courses/tijdschriftles-nl/