1. Organisatie Huis voor Taal.

Welkom

Wees welkom als taalvrijwilliger bij Huis voor Taal. Huis voor Taal wordt gedragen door vrijwilligers. Zij zorgen voor de directe contacten en begeleiding van de inwoners die zich aanmelden. Jij bent bijzonder waardevol voor ons. Dus fijn dat je mee wil doen.

Het Huis voor Taal wil een bijdrage leveren aan een leven lang leren voor alle inwoners binnen jouw gemeente. Onze deelnemers worden gestimuleerd om angsten te overwinnen en meer zelfvertrouwen te krijgen om actief deel te nemen in de samenleving. Jij mag nu als taalvrijwilliger hier een steentje aan bijdragen. Elke deelnemer wordt gevraagd na te denken over zijn leerwens. Samen formuleren jullie een leerdoel en gaan dan enkele weken aan de slag.

Hoe ziet de organisatie eruit?

In elke bibliotheek vestiging in Flevoland  is een Huis voor Taal. Bij een Huis voor Taal zijn  vaak meerdere organisaties betrokken. Meestal gaat het dan om een samenwerking tussen een bibliotheek en een welzijnsorganisatie. In het jaarverslag van jouw Huis voor Taal kan je hier meer over vinden (zie verdieping). Bij elke Huis voor Taal vestiging is iemand aangesteld die jou verder kan helpen. Hier kan je altijd terecht met al je vragen. Huis voor Taal biedt ook gratis materialen en middelen aan die je tijdens de begeleiding kan gebruiken.

Het doel van Huis voor Taal is te komen tot een geletterde samenleving met taalvaardige en zelfstandige inwoners. In deze tijd is het ook belangrijk dat je over digitale vaardigheden beschikt. Verder is een leven lang leren een belangrijke pijler. Een Huis voor Taal geeft de mogelijkheid om je kennis te verbreden.

Wat is de missie van Huis voor Taal?

De missie en visie van Huis voor Taal is als volgt omschreven.

Missie:
Huis voor Taal laat mensen ontdekken wat ‘Een Leven Lang Leren’  betekent. Huis voor Taal biedt (nieuwe) Nederlanders educatieve contactmomenten aan om hun basisvaardigheden te vergroten. Het doel hiervan is: deelnemers uiteindelijk zoveel mogelijk zelfstandig in deze veranderende samenleving te laten functioneren.

Visie:
Huis voor Taal is dé plek waar inwoners van de gemeente ontdekken wat hun kwaliteiten zijn en waar zij ervaren dat het werken aan basisvaardigheden nieuwe mogelijkheden oplevert. Onze aanpak hierin noemen we Doen, Durven en je Prettig voelen.

Jij helpt de ander met in de praktijk de taal te oefenen. Verder kan je inzicht geven in de andere kansen en mogelijkheden in Huis voor Taal om je verder te ontwikkelen. Denk daarbij aan digitale en sociale vaardigheden. Hierbij is het van groot belang dat de deelnemer zelf leert verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.

Met wie werkt Huis voor Taal samen?

Huis voor Taal staat niet alleen in het bieden van begeleiding aan inwoners die steun nodig hebben in deze veranderende (digitale)samenleving. Diverse organisaties zijn binnen het zogenaamde sociale domein actief op het gebied van armoedebestrijding, maatschappelijk werk, en het zoeken naar werk. Het streven is dat al deze organisaties weten wat Huis voor Taal doet. Huis voor Taal steunt een integrale aanpak voor het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Daarom heeft Huis voor Taal regelmatig overleg met de gemeente en met deze organisaties. Enkele voorbeelden zijn: Vluchtelingenwerk, Humanitas, Voedselbank en Maatschappelijke Dienstverlening. Huis voor Taal heeft ook kennis van de diverse taalscholen in de regio. Zo kan Huis voor Taal bezoekers altijd doorverwijzen naar een professionele taalaanbieder.

Tip
– Jaarverslag / beleid
Zoek een recent jaarverslag van Huis voor Taal uit de regio op. In het jaarverslag staat een overzicht van activiteiten en resultaten. Soms heeft een regio ook een beleidsdocument geschreven voor meerdere jaren. Het is dan zeker interessant om ook dit rapport eens te lezen.
 
In Lelystad, Dronten, Zeewolde, Urk en Emmeloord is een Huis voor Taal gevestigd in de bibliotheek. De beleidsvisie van FlevoMeer Bibliotheek 2021-2024
 
 
– Taalhuis
Meer informatie over een Taalhuis is gebundeld. Via de website taalhuis.nl is meer te lezen over dit landelijk initiatief. Het bevat factsheets over laaggeletterdheid.