nl Dutch

Participatiewiel training

Hoe ondersteun en versterk je als sociale professional de participatie van je cliënt? 

Het Participatiewiel is een door Movisie ontwikkelde – en veel gebruikte – leidraad voor integrale participatiebevordering. Het wiel biedt snel inzicht in hoe je het beschikbare aanbod en de participatiedoelen van mensen met elkaar verbindt. Ook kan het wiel beleidsmakers helpen bij het voor ogen houden van het perspectief van de burger. Professionals en beleidsmakers kunnen met behulp van het wiel werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels. Alle leefgebieden, zoals gezondheid, sociale contacten, (betaald) werk en dagbesteding zijn in het wiel meegenomen. 

Wat is het participatiewiel? 

In het Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal. Met behulp van het wiel kun je werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels. Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen. Door die samenhang en door er gebruik van te maken, is meer ondersteuning op maat mogelijk voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. In het filmpje krijgt u een korte uitleg over het participatiewiel. Training Ook als sociale professional wil je de participatie van je cliënt ondersteunen en versterken. Daarom ontwikkelde Movisie de online mini-cursus ‘Participatie van je cliënt ondersteunen’ met het Participatiewiel als uitgangspunt. In 20 minuten behaal je resultaat met een persoonlijk actieplan. Hiermee kan jij aan de slag om de participatie van je cliënt te ondersteunen en te versterken. Voor wie? De cursus is bedoeld voor professionals/hulpverleners in de sector Zorg & Welzijn en Werk & Inkomen die met cliënten of burgers werken. Beoogde resultaten In de minicursus werk je met een casus en oefen je met voorbeelden uit je eigen praktijk. Je wordt aan het denken gezet over wat het betekent om mee te doen aan de samenleving. Wat kan en wil je cliënt bereiken? Hoe kan jij dat doel ondersteunen en versterken? De cursus helpt je op weg.De cursus is gebaseerd op het Participatiewiel, een door Movisie ontwikkelde leidraad voor integrale participatiebevordering. Dit was in 2015 het meest gedownloade item van Movisie. In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal. Professionals en beleidsmakers kunnen met behulp van het wiel werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels. Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen. Door die samenhang en door er gebruik van te maken, is meer ondersteuning op maat mogelijk voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Het Participatiewiel kan op drie niveaus worden gebruikt: beleid en visievorming door de gemeente, als instrument voor organisatie-analyse op instellingsniveau en het niveau van de professional-cliënt. Deze minicursus focust op het laatste niveau: professional-cliënt.

nl Dutch
X
nl Dutch