De organisatie Huis voor Taal.

Wees welkom als taalvrijwilliger bij Huis voor Taal. Huis voor Taal wordt gedragen door vrijwilligers. Zij zorgen voor de directe contacten en begeleiding van de deelnemers. Zonder vrijwilligers zou het project niet zoveel waarde hebben. Dus fijn dat je mee wil doen.

 

Het Huis voor Taal wil een bijdrage leveren aan een leven lang ontwikkelen voor alle inwoners binnen de gemeente. Deelnemers worden gestimuleerd angsten te overwinnen en het zelfvertrouwen te versterken om actief deel te nemen in de samenleving. Jij mag nu als taalvrijwilliger hier een steentje aan bijdragen.

In de bibliotheken is een verandering aan de gang. Voor de toekomst blijven boeken in de bibliotheek belangrijk. De aandacht zal de komende jaren echter meer verschuiven naar de samenleving en de inwoners. Bibliotheken krijgen een maatschappelijke opgave erbij.

 

Het doel is te komen tot een geletterde samenleving met taalvaardige en zelfstandige inwoners. Daar horen in deze tijd de digitale vaardigheden bij. Ook is een leven lang ontwikkelen een belangrijke pijler.

In elke bibliotheek vestiging in Flevoland  is een Huis voor Taal. In de vestiging is een medewerker aanspreekpunt voor alle dagelijkse praktische zaken. Zij zijn op de hoogte van de activiteiten en materialen die voor Huis voor Taal worden gebruikt.

 


Het project Huis voor Taal is vaak een samenwerking tussen de FlevoMeer Bibliotheek en een andere regionale partner bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie. Via het netwerk van de partner is snel contact te leggen met de inwoners in een gemeente. Verder brengt de partner zijn of haar kennis en deskundigheid in. Op deze manier probeert Huis voor Taal het draagvlak en de professionaliteit van de diensten te vergroten.

De missie en visie van Huis voor Taal is als volgt omschreven.

Missie:

Huis voor Taal laat mensen ontdekken wat ‘Een Leven Lang Leren’ in onze veranderende samenleving biedt. Huis voor Taal biedt (nieuwe) Nederlanders educatieve contactmomenten aan om hun basisvaardigheden te vergroten. Het doel hiervan is: deelnemers uiteindelijk zoveel mogelijk zelfstandig in de maatschappij te laten functioneren.

Visie:

Huis voor Taal is dé plek waar inwoners van de gemeente ontdekken wat hun kwaliteiten zijn en waar zij ervaren dat het werken aan basisvaardigheden nieuwe mogelijkheden oplevert. Onze aanpak hierin noemen we Doen, Durven en Ervaren.

 

Bij Huis voor Taal leer je door te doen. Huis voor Taal vergroot de eigen kracht van haar deelnemers in verschillende contexten, het gezin, de buurt of wijk en de betaalde- en onbetaalde arbeidsmarkt. We werken vanuit de leerwens van de leerder. Het is van groot belang dat leerders zelf verantwoordelijk zijn (of worden) voor het eigen leerproces.

 

Ons motto: Een Leven Lang Leren!