Vrijwilligers training

Kennisbank oefenen.nl

Kennisbank

De Kennisbank van Oefenen.nl is dé digitale informatiebank voor docenten, begeleiders, vrijwilligers, opleiders, beleidsmakers en netwerkpartners op het gebied van online volwasseneneducatie. De informatie ondersteunt je vakinhoudelijk bij je werk aan volwassenen die hun basisvaardigheden willen bijspijkeren of uitbreiden.

Webinars

Wil jij handige tips over het gebruik van Oefenen.nl? Met uitleg over het Volgsysteem, de programma’s en extra materiaal? Wil je weten hoe je leerroutes klaarzet? Of hoe je bepaalde groepen het best kunt begeleiden of werven? En extra tips om nog meer uit Oefenen.nl te halen? Volg onze gratis webinars. Je volgt het webinar in je eigen omgeving via je computer, tablet of smartphone.

Klik op het plaatje voor de website
Klik op het plaatje voor de website

Didactiekfilms

Wil je didactische kennis opdoen over het leren lezen en schrijven van volwassenen. Bijvoorbeeld over ‘Leren buiten en binnen de les’ of ‘Wat is een goede schrijfopdracht?’ In 10 didactiekfilms krijg je tips en trucs over groepssituaties en individuele situaties.

De films zijn bedoeld voor begeleiders, docenten en vrijwilligers.

Leren in de educatie
Lesgeven, begeleiden en faciliteren

Leren in de educatie is een reeks van artikelen voor iedereen die volwassenen begeleidt bij het uitbreiden of bijspijkeren van hun basisvaardigheden. Het gaat om het leren van Nederlandssprekende volwassenen in formeel en non-formeel onderwijs. Op het gebied van taal, rekenen, digitale vaardigheden, vaardigheden die je ook nodig hebt bij het omgaan met gezondheid, opvoeding, werk, leren of rondkomen met je geld.

Klik op het plaatje voor de website
Klik op het plaatje voor de website

Publicaties

Wil je meer weten over de impact van het oefenmateriaal van oefenen.nl? Zij doen geregeld onderzoek naar de effecten, maken een quickscan of publiceren een artikel. Vaak ook samen met anderen. Bekijk de publicaties.

Aan de slag

Wil je weten hoe jouw werk als taalvrijwilliger eruit ziet en hoe je de begeleiding van een cursist begint? Bekijk dan de serie filmpjes ‘Aan de slag! Starten als taalvrijwilliger’, beschikbaar gesteld door de stichting lezen en schrijven.

Vrijwilligersnet

Heb jij interesse in (taal)vrijwilligerswerk? Neem dan ook eens een kijkje op Vrijwilligersnet. Door de verschillende items krijg je een impressie van het vrijwilligerswerk. 

Op Vrijwilligersnet vind je kennis, inspiratie en materialen voor jouw vrijwilligerswerk. Het biedt online ondersteuning op het moment dat jou het beste uitkomt. Je kiest zelf een onderwerp waar jij meer over wilt leren, bijvoorbeeld een filmpje over Taalriedels, een e-learning over financiële zelfredzaamheid of je meld je aan voor een webinar over SpreekTaal.

Taalhuis

Een (digi)Taalhuis is een samenwerkingsverband tussen meerdere partijen die verantwoordelijk zijn voor één of meerdere ontmoetingsplekken. Partners zijn veelal een bibliotheek, een roc of private taalaanbieder, en een welzijnsorganisatie of lokale vrijwilligersorganisatie. Een (digi)Taalhuis bevindt zich vaak in een bibliotheek. Maar kan zich ook bevinden in een ziekenhuis, bij een gemeentelijk loket of een welzijnsinstelling.

Een (digi)Taalhuis is een ontmoetingsplek waar laaggeletterden informatie en advies kunnen krijgen over cursussen basisvaardigheden (taal, reken en digitale vaardigheden) en na een intake doorverwezen kunnen worden naar passend aanbod. De intakes worden uitgevoerd door een taalconsulent (docent met een NT1 of NT2 lesbevoegdheid) of een taalhuisvrijwilliger onder regie van een taalconsulent. In een (digi)Taalhuis worden veelal laagdrempelige activiteiten georganiseerd voor laaggeletterden, zoals bijvoorbeeld een taalcafé of cursus ‘klik en tik’. Ook is er les- en oefenmateriaal aanwezig.

Naast een ontmoetingsplek voor laaggeletterden is een (digi)Taalhuis een ontmoetingsplek voor vrijwilligers waar zij informatie ophalen over (taal)vrijwilligerswerk. Zij kunnen er ook terecht voor (taal)inhoudelijke ondersteuning en het volgen van trainingen. Daarnaast kunnen de vrijwilligers gematcht worden met één of meerdere laaggeletterden of worden verwezen naar een vrijwilligersorganisatie.

Maatje HvT Dronten

Inspiratie filmpje van Huis voor Taal Dronten. Vrijwilliger Bettie is taalmaatje van Salwa. Zij ontmoeten elkaar in de Meerpaal. Ze maken kennis en Bettie kan Salwa helpen met de afspraak bij de gemeente.

Het begint met taal

Als taalvrijwilliger wil je vol zelfvertrouwen aan de slag gaan. Met gebruik van de juiste materialen en training heeft taalcoaching het meeste effect. Het Begint met Taal heeft een groot aanbod van praktijkgerichte materialen en trainingen.

Om als vrijwilliger deelnemers goed te ondersteunen raden we aan onderstaande video lessen van ‘Het begint met taal’ te volgen. Totaal betreft het 11 lessen met een video van circa 5 minuten.

 

 

 

Nederlands leren

Alles begint met taal. Je netwerk uitbreiden, een studie volgen of een baan vinden: het kan pas wanneer je de taal spreekt én begrijpt. Voor mensen die de Nederlandse taal beperkt of niet beheersen is de hulp vanuit Huis voor Taal in samenwerking met de vrijwilligers essentieel. Om de deelnemers te ondersteunen is een kennis van de lesmaterialen en mogelijkheden van ondersteuning noodzakelijk.  Hierbij een overzicht van de materialen en mogelijkheden die u kunt bieden.

 • Online Nederlands leren; gratis (taal)programma’s om zelf te gaan oefenen.
 • Huis voor Taal, open leercentrum: Aanmelden kan door naar de openingstijden van Huis voor Taal te komen in de bibliotheek
 • Taalgroep: Nederlands oefenen in groepsverband. Binnen Huis voor Taal zijn diverse taalgroepen op verschillend niveau. Zo kan je samen oefenen aan je Nederlands.
 • Taalcoach en Maatjes: Soms past persoonlijke begeleiding beter dan meedoen aan een taalgroep. Huis voor Taal kan dan een taalcoach voor je zoeken. Voor inwoners met een migratie achtergrond is het ook mogelijk om een maatje te krijgen die extra maatschappelijk steun biedt in het inburgeren in de samenleving.

De individuele begeleiding door een taalvrijwilliger of meedoen in een taalgroep is voor de deelnemers gratis.  Deelnemers kunnen zich aanmelden om naar Huis voor Taal te komen in de bibliotheek.

 • Online Nederlands leren; gratis (taal)programma’s om zelf te gaan oefenen.
 • Huis voor Taal, open leercentrum: Aanmelden kan door naar de openingstijden van Huis voor Taal te komen in de bibliotheek
 • Taalgroep: Nederlands oefenen in groepsverband. Binnen Huis voor Taal zijn diverse taalgroepen op verschillend niveau. Zo kan je samen oefenen aan je Nederlands.
 • Taalcoach en Maatjes: Soms past persoonlijke begeleiding beter dan meedoen aan een taalgroep. Huis voor Taal kan dan een taalcoach voor je zoeken. Voor inwoners met een migratie achtergrond is het ook mogelijk om een maatje te krijgen die extra maatschappelijk steun biedt in het inburgeren in de samenleving.

De individuele begeleiding door een taalvrijwilliger of meedoen in een taalgroep is voor de deelnemers gratis.  Deelnemers kunnen zich aanmelden om naar Huis voor Taal te komen in de bibliotheek.

Bij het Huis voor Taal hanteren we de Europese indeling ERK (Europees ReferentieKader). Het ERK onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing: van beginner tot gevorderde.

taalvaardig-a.png 

Basisgebruiker:

niveau-a1.png          niveau-a2.png

taalvaardig-b.png

Onafhankelijke gebruiker:

niveau-b1.png          niveau-b2.png

taalvaardig-c.png 

Vaardige gebruiker:

niveau-c1.png          niveau-c2.png

Het ERK beschrijft vaardigheidsniveaus van taalbeheersing, in termen van:

 • taalomvangwat moet je kunnen, in welke contexten en voor welke doelen?
 • taalcomplexiteit en mate van correctheid: hoe goed moet je het kunnen?

Voor meer informatie zie https://erk.nl/docent/niveaubeschrijvingen/

Meer informatie of oefenen met de indeling niveaus kunt u op: http://taalunieversum.org/inhoud/erk-nederlands/over-het-erk

Er zijn zeer veel lesprogramma’s om Nederlands te leren beschikbaar. De begeleiding vanuit Huis voor Taal is gericht op non formele educatie. De educatie vindt plaats buiten de schoolmuren en is niet gericht op het behalen van erkende diploma’s en/of kwalificaties.

Training voor vrijwilligers Humanitas

Als je vrijwilligerswerk doet, neem je natuurlijk ook altijd jezelf mee. Jouw kennis en de manier waarop je met mensen en emoties omgaat, zijn uniek voor jou. Hoe zet je die kwaliteiten het best in als vrijwilliger? Humanitas biedt zes online trainingen voor vrijwilligers met nuttige handvatten. Het gaat om korte trainingen die iedereen kan volgen en die ook nuttig kunnen zijn voor iedereen die mantelzorger is.. De volgende onderwerpen komen aanbod:

 • Empowerment
 • Versterkend gesprek
 • Grenzen stellen
 • Netwerken versterken
 • Omgaan met emoties
 • Vrijwilligers begeleiden

Bron: Humanitas : www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-vrijwilligers/ 

Participatiewiel training

Hoe ondersteun en versterk je als sociale professional de participatie van je cliënt? 

Het Participatiewiel is een door Movisie ontwikkelde – en veel gebruikte – leidraad voor integrale participatiebevordering. Het wiel biedt snel inzicht in hoe je het beschikbare aanbod en de participatiedoelen van mensen met elkaar verbindt. Ook kan het wiel beleidsmakers helpen bij het voor ogen houden van het perspectief van de burger. Professionals en beleidsmakers kunnen met behulp van het wiel werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels. Alle leefgebieden, zoals gezondheid, sociale contacten, (betaald) werk en dagbesteding zijn in het wiel meegenomen. 

Wat is het participatiewiel? 

In het Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal. Met behulp van het wiel kun je werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels. Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen. Door die samenhang en door er gebruik van te maken, is meer ondersteuning op maat mogelijk voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. In het filmpje krijgt u een korte uitleg over het participatiewiel. Training Ook als sociale professional wil je de participatie van je cliënt ondersteunen en versterken. Daarom ontwikkelde Movisie de online mini-cursus ‘Participatie van je cliënt ondersteunen’ met het Participatiewiel als uitgangspunt. In 20 minuten behaal je resultaat met een persoonlijk actieplan. Hiermee kan jij aan de slag om de participatie van je cliënt te ondersteunen en te versterken. Voor wie? De cursus is bedoeld voor professionals/hulpverleners in de sector Zorg & Welzijn en Werk & Inkomen die met cliënten of burgers werken. Beoogde resultaten In de minicursus werk je met een casus en oefen je met voorbeelden uit je eigen praktijk. Je wordt aan het denken gezet over wat het betekent om mee te doen aan de samenleving. Wat kan en wil je cliënt bereiken? Hoe kan jij dat doel ondersteunen en versterken? De cursus helpt je op weg.De cursus is gebaseerd op het Participatiewiel, een door Movisie ontwikkelde leidraad voor integrale participatiebevordering. Dit was in 2015 het meest gedownloade item van Movisie. In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal. Professionals en beleidsmakers kunnen met behulp van het wiel werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels. Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen. Door die samenhang en door er gebruik van te maken, is meer ondersteuning op maat mogelijk voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Het Participatiewiel kan op drie niveaus worden gebruikt: beleid en visievorming door de gemeente, als instrument voor organisatie-analyse op instellingsniveau en het niveau van de professional-cliënt. Deze minicursus focust op het laatste niveau: professional-cliënt.