Nederlands leren

Alles begint met taal. Je netwerk uitbreiden, een studie volgen of een baan vinden: het kan pas wanneer je de taal spreekt én begrijpt. Voor mensen die de Nederlandse taal beperkt of niet beheersen is de hulp vanuit Huis voor Taal in samenwerking met de vrijwilligers essentieel. Om de deelnemers te ondersteunen is een kennis van de lesmaterialen en mogelijkheden van ondersteuning noodzakelijk.  Hierbij een overzicht van de materialen en mogelijkheden die u kunt bieden.

  • Online Nederlands leren; gratis (taal)programma’s om zelf te gaan oefenen.
  • Huis voor Taal, open leercentrum: Aanmelden kan door naar de openingstijden van Huis voor Taal te komen in de bibliotheek
  • Taalgroep: Nederlands oefenen in groepsverband. Binnen Huis voor Taal zijn diverse taalgroepen op verschillend niveau. Zo kan je samen oefenen aan je Nederlands.
  • Taalcoach en Maatjes: Soms past persoonlijke begeleiding beter dan meedoen aan een taalgroep. Huis voor Taal kan dan een taalcoach voor je zoeken. Voor inwoners met een migratie achtergrond is het ook mogelijk om een maatje te krijgen die extra maatschappelijk steun biedt in het inburgeren in de samenleving.

De individuele begeleiding door een taalvrijwilliger of meedoen in een taalgroep is voor de deelnemers gratis.  Deelnemers kunnen zich aanmelden om naar Huis voor Taal te komen in de bibliotheek.

  • Online Nederlands leren; gratis (taal)programma’s om zelf te gaan oefenen.
  • Huis voor Taal, open leercentrum: Aanmelden kan door naar de openingstijden van Huis voor Taal te komen in de bibliotheek
  • Taalgroep: Nederlands oefenen in groepsverband. Binnen Huis voor Taal zijn diverse taalgroepen op verschillend niveau. Zo kan je samen oefenen aan je Nederlands.
  • Taalcoach en Maatjes: Soms past persoonlijke begeleiding beter dan meedoen aan een taalgroep. Huis voor Taal kan dan een taalcoach voor je zoeken. Voor inwoners met een migratie achtergrond is het ook mogelijk om een maatje te krijgen die extra maatschappelijk steun biedt in het inburgeren in de samenleving.

De individuele begeleiding door een taalvrijwilliger of meedoen in een taalgroep is voor de deelnemers gratis.  Deelnemers kunnen zich aanmelden om naar Huis voor Taal te komen in de bibliotheek.

Bij het Huis voor Taal hanteren we de Europese indeling ERK (Europees ReferentieKader). Het ERK onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing: van beginner tot gevorderde.


taalomvang
wat moet je kunnen, in welke contexten en voor welke doelen?Het ERK beschrijft vaardigheidsniveaus van taalbeheersing, in termen van:

  • taalcomplexiteit en mate van correctheid: hoe goed moet je het kunnen?

Voor meer informatie zie https://erk.nl/docent/niveaubeschrijvingen/

Meer informatie of oefenen met de indeling niveaus kunt u op: http://taalunieversum.org/inhoud/erk-nederlands/over-het-erk

Er zijn zeer veel lesprogramma’s om Nederlands te leren beschikbaar. De begeleiding vanuit Huis voor Taal is gericht op non formele educatie. De educatie vindt plaats buiten de schoolmuren en is niet gericht op het behalen van erkende diploma’s en/of kwalificaties.