Taalhuis

Een (digi)Taalhuis is een samenwerkingsverband tussen meerdere partijen die verantwoordelijk zijn voor één of meerdere ontmoetingsplekken. Partners zijn veelal een bibliotheek, een roc of private taalaanbieder, en een welzijnsorganisatie of lokale vrijwilligersorganisatie. Een (digi)Taalhuis bevindt zich vaak in een bibliotheek. Maar kan zich ook bevinden in een ziekenhuis, bij een gemeentelijk loket of een welzijnsinstelling.

Een (digi)Taalhuis is een ontmoetingsplek waar laaggeletterden informatie en advies kunnen krijgen over cursussen basisvaardigheden (taal, reken en digitale vaardigheden) en na een intake doorverwezen kunnen worden naar passend aanbod. De intakes worden uitgevoerd door een taalconsulent (docent met een NT1 of NT2 lesbevoegdheid) of een taalhuisvrijwilliger onder regie van een taalconsulent. In een (digi)Taalhuis worden veelal laagdrempelige activiteiten georganiseerd voor laaggeletterden, zoals bijvoorbeeld een taalcafé of cursus ‘klik en tik’. Ook is er les- en oefenmateriaal aanwezig.

Naast een ontmoetingsplek voor laaggeletterden is een (digi)Taalhuis een ontmoetingsplek voor vrijwilligers waar zij informatie ophalen over (taal)vrijwilligerswerk. Zij kunnen er ook terecht voor (taal)inhoudelijke ondersteuning en het volgen van trainingen. Daarnaast kunnen de vrijwilligers gematcht worden met één of meerdere laaggeletterden of worden verwezen naar een vrijwilligersorganisatie.