Zeewolde organisatie

Voedselbank

Voedselbank De Kostmand Zeewolde

Het bieden van voedselhulp aan inwoners van de gemeente Zeewolde

Ook in het als welvarend bekend staande Zeewolde leven mensen onder de armoedegrens, inwoners die niet zelfstandig in hun dagelijkse onderhoud kunnen voorzien. Wij helpen hen door ze (tijdelijk) wekelijks te voorzien van gratis voedselpakketten als aanvulling op hun krappe budget.

Telefoon: 06 –  4794 4938 (graag tussen 18:00 en 20:00 uur)

E-MAIL: info@voedselbankzeewolde.nl

Open Tafel (in Dienstencentrum De Sfinx)

Op dinsdag en donderdag in de namiddag zijn er Open Tafel eet groepen waar men zich voor kan inschrijven. Door een groep vrijwillige kokers wordt er een voortreffelijke maaltijd op tafel gezet met een nagerecht en als afsluiting een kop koffie of thee. Als echtpaar is men ook van harte welkom.

Adres: Flevoweg 69, 3891 HA Zeewolde

Telefoon: 036-5226084

Jeugdhulp

Jeugdhulp Zeewolde – Meerinzicht (Gemeente Zeewolde)

Adres: Raadhuisplein 1, 3891 ER Zeewolde

Telefoon: 036-5229522

Icare Wijkteams

Icare is een stichting die staat voor het verlenen van zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven. De kern van de Icare organisatie wordt gevormd door de wijkteams. De wijkteams zijn gevestigd in de gemeente of de wijk en dragen de verantwoordelijkheid om de zorg te verlenen aan de mensen in hun buurt, of wijk.

Adres: De Weerdt 11, 3891BL Zeewolde

Telefoon: 0522-279743

E-mail: team.zeewolde@icare.nl

Huisartsenpraktijken Zeewolde

Adres: Gildenveld 83, 3892DE Zeewolde

Telefoon: 036-5215334

E-mail: hetgildenhuis@planet.nl

Website: www.hetgildenhuis.nl/huisartsenpraktijk_HetGildenhuis.html

Adres: Gildenveld 83, 3892DE Zeewolde

Telefoon: 036-5215334

E-mail: hetgildenhuis@planet.nl

Website: www.hetgildenhuis.nl/huisartsenpraktijk_HetGildenhuis.html

Adres: Krachtenveld 3, 3893CD Zeewolde

Telefoon: 036-5222278

W: https://www.huisartsenpraktijkknies.nl/

Adres: Krachtenveld 1-02, 3893CD Zeewolde

Telefoon: 036-5224633

Website: https://mulderzeewolde.uwartsonline.nl/

Adres: Gildenveld 83, 3892DE Zeewolde

Telefoon: 036-5222225

E-mail: info@huisartsenpraktijksteijn.nl

Website: https://www.huisartsenpraktijksteijn.nl/

Adres: Gildenveld 20, 3892DG Zeewolde

Telefoon: 036-5211544

E-mail: huisartsenpraktijkpolderwijk@planet.nl

Website: www.huisartsenpraktijkpolderwijk.nl/

 

Adres: Krachtenveld 1 03, 3893CD Zeewolde

Telefoon: 036-5223224
Website: https://terranovazeewolde.uwartsonline.nl

Adres: Krachtenveld 1-01, 3893CD Zeewolde

Telefoon:          
- 036 5222444 (Praktijk drs. Van den Brakel)
- 036 5222266 (Praktijk drs. Boersma/drs.Stam)

Website: https://www.hphetwolderwijd.nl

GGD Flevoland

GGD Flevoland voert taken uit op het gebied van de publieke gezondheid in Flevoland. De werkzaamheden richten zich op vier gezondheidsdoelen: Gezond Opgroeien, Gezond Ouder Worden, Gezonde Leefomgeving en Meedoen Naar Vermogen.

Adres: Gebouw de Pyramide, De Weerdt 11, 3891BL Zeewolde

T: 0320-276211

E: post@ggdflevoland.nl

Het vraaghuis

ÉÉN CENTRAAL PUNT IN ZEEWOLDE VOOR U!

Het vraaghuis is opgericht met het doel om één centraal punt in Zeewolde te hebben waar u, als inwoner, kunt binnenlopen met al uw vragen. Wij luisteren naar u, geven informatie en advies, bieden ondersteuning of dienstverlening.

A: Stevinweg 2, 3891 EA Zeewolde

E: info@hetvraaghuis.nl

Stichting Arme Kant Zeewolde

AKZ heeft alle mensen in beeld die een minimaal inkomen en hulpvragen hebben. AKZ verleend hulp bij acute noodhulpvragen, zoals dreigende afsluiting door nutsbedrijven of huisuitzettingen. Ook als bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur kapot gaat en mensen geen middelen hebben om dit zelf te betalen, komt AKZ met een vervanging. AKZ organiseert ook geregeld voorlichtingsavonden voor mensen met een minimuminkomen. De diaconieën van de kerken, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven ondersteunen AKZ met financiële middelen.

Adres: Hermelijnhof 42, 3892VH Zeewolde

Telefoon: 036 5221125

E-mail : akzeewolde@hotmail.com

Meerinzicht

Samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken (domein sociaal), belastingen, facilitaire dienstverlening, financiën, gebouwenbeheer, HRM, informatisering & automatisering, communicatie, juridische zaken en geo-informatie (domein bedrijfsvoering).

Adres: Raadhuisplein 1, 3891 ER Zeewolde

Telefoon: 036-5229522

MDF zeewolde

Hulp met invullen van belastingformulieren/ toeslagen/ betalingsregelingen (voor mensen met een bruto inkomen van EUR 21.000,00 of minder), schuldhulpverlening en MDF sociaal raadslieden.

Adres: Stevinweg 2, 3891 EA Zeewolde

Telefoon: 0320-211700

E-mail: mdf@mdflevoland.nl