Stichting Arme Kant Zeewolde

AKZ heeft alle mensen in beeld die een minimaal inkomen en hulpvragen hebben. AKZ verleend hulp bij acute noodhulpvragen, zoals dreigende afsluiting door nutsbedrijven of huisuitzettingen. Ook als bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur kapot gaat en mensen geen middelen hebben om dit zelf te betalen, komt AKZ met een vervanging. AKZ organiseert ook geregeld voorlichtingsavonden voor mensen met een minimuminkomen. De diaconieën van de kerken, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven ondersteunen AKZ met financiële middelen.

Adres: Hermelijnhof 42, 3892VH Zeewolde

Telefoon: 036 5221125

E-mail : akzeewolde@hotmail.com