Icare Wijkteams

Icare is een stichting die staat voor het verlenen van zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven. De kern van de Icare organisatie wordt gevormd door de wijkteams. De wijkteams zijn gevestigd in de gemeente of de wijk en dragen de verantwoordelijkheid om de zorg te verlenen aan de mensen in hun buurt, of wijk.

Adres: De Weerdt 11, 3891BL Zeewolde

Telefoon: 0522-279743

E-mail: team.zeewolde@icare.nl