Bureau Gelijke Behandeling

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland richt zich op het voorkomen & bestrijden van discriminatie: zowel naar ras/etnische afkomst, sekse, religieuze overtuiging, als naar seksuele voorkeur. Ook discriminatie naar leeftijd en (arbeids)handicap horen tot het werkterrein van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Bureau gelijke behandeling is in Flevoland gevestigd op de volgende kantooradressen: Zilverparkkade 16, 8232 WJ Lelystad […]

Voedselbank

Voedselbank De Kostmand Zeewolde Het bieden van voedselhulp aan inwoners van de gemeente Zeewolde Ook in het als welvarend bekend staande Zeewolde leven mensen onder de armoedegrens, inwoners die niet zelfstandig in hun dagelijkse onderhoud kunnen voorzien. Wij helpen hen door ze (tijdelijk) wekelijks te voorzien van gratis voedselpakketten als aanvulling op hun krappe budget. […]

Open Tafel (in Dienstencentrum De Sfinx)

Op dinsdag en donderdag in de namiddag zijn er Open Tafel eet groepen waar men zich voor kan inschrijven. Door een groep vrijwillige kokers wordt er een voortreffelijke maaltijd op tafel gezet met een nagerecht en als afsluiting een kop koffie of thee. Als echtpaar is men ook van harte welkom. Adres: Flevoweg 69, 3891 […]

Jeugdhulp

Jeugdhulp Zeewolde – Meerinzicht (Gemeente Zeewolde) Adres: Raadhuisplein 1, 3891 ER Zeewolde Telefoon: 036-5229522 Meer informatie

Icare Wijkteams

Icare is een stichting die staat voor het verlenen van zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven. De kern van de Icare organisatie wordt gevormd door de wijkteams. De wijkteams zijn gevestigd in de gemeente of de wijk en dragen de verantwoordelijkheid om de zorg te verlenen aan de mensen in hun buurt, of […]

Huisartsenpraktijken Zeewolde

Huisartsenpraktijk Het Gildenhuis Adres: Gildenveld 83, 3892DE Zeewolde Telefoon: 036-5215334 E-mail: hetgildenhuis@planet.nl Website: www.hetgildenhuis.nl/huisartsenpraktijk_HetGildenhuis.html Huisartsenpraktijk Het Gildenhuis Adres: Gildenveld 83, 3892DE Zeewolde Telefoon: 036-5215334 E-mail: hetgildenhuis@planet.nl Website: www.hetgildenhuis.nl/huisartsenpraktijk_HetGildenhuis.html Huisartsenpraktijk Knies – Medisch Centrum Zeewolde Adres: Krachtenveld 3, 3893CD Zeewolde Telefoon: 036-5222278 W: https://www.huisartsenpraktijkknies.nl/ Huisartsenpraktijk L.J. Mulder – Medisch Centrum Zeewolde Adres: Krachtenveld 1-02, 3893CD Zeewolde […]

GGD Flevoland

GGD Flevoland voert taken uit op het gebied van de publieke gezondheid in Flevoland. De werkzaamheden richten zich op vier gezondheidsdoelen: Gezond Opgroeien, Gezond Ouder Worden, Gezonde Leefomgeving en Meedoen Naar Vermogen. Adres: Gebouw de Pyramide, De Weerdt 11, 3891BL Zeewolde T: 0320-276211 E: post@ggdflevoland.nl Website GGD

Het vraaghuis

ÉÉN CENTRAAL PUNT IN ZEEWOLDE VOOR U! Het vraaghuis is opgericht met het doel om één centraal punt in Zeewolde te hebben waar u, als inwoner, kunt binnenlopen met al uw vragen. Wij luisteren naar u, geven informatie en advies, bieden ondersteuning of dienstverlening. A: Stevinweg 2, 3891 EA Zeewolde E: info@hetvraaghuis.nl Website het vraaghuis

Stichting Arme Kant Zeewolde

AKZ heeft alle mensen in beeld die een minimaal inkomen en hulpvragen hebben. AKZ verleend hulp bij acute noodhulpvragen, zoals dreigende afsluiting door nutsbedrijven of huisuitzettingen. Ook als bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur kapot gaat en mensen geen middelen hebben om dit zelf te betalen, komt AKZ met een vervanging. AKZ organiseert ook geregeld voorlichtingsavonden voor mensen […]

Meerinzicht

Samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken (domein sociaal), belastingen, facilitaire dienstverlening, financiën, gebouwenbeheer, HRM, informatisering & automatisering, communicatie, juridische zaken en geo-informatie (domein bedrijfsvoering). Adres: Raadhuisplein 1, 3891 ER Zeewolde Telefoon: 036-5229522 Website Meerinzicht