Stichting Arme Kant Zeewolde

AKZ heeft alle mensen in beeld die een minimaal inkomen en hulpvragen hebben. AKZ verleend hulp bij acute noodhulpvragen, zoals dreigende afsluiting door nutsbedrijven of huisuitzettingen. Ook als bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur kapot gaat en mensen geen middelen hebben om dit zelf te betalen, komt AKZ met een vervanging. AKZ organiseert ook geregeld voorlichtingsavonden voor mensen […]

Meerinzicht

Samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken (domein sociaal), belastingen, facilitaire dienstverlening, financiën, gebouwenbeheer, HRM, informatisering & automatisering, communicatie, juridische zaken en geo-informatie (domein bedrijfsvoering). Adres: Raadhuisplein 1, 3891 ER Zeewolde Telefoon: 036-5229522 Website Meerinzicht

MDF zeewolde

Hulp met invullen van belastingformulieren/ toeslagen/ betalingsregelingen (voor mensen met een bruto inkomen van EUR 21.000,00 of minder), schuldhulpverlening en MDF sociaal raadslieden. Adres: Stevinweg 2, 3891 EA Zeewolde Telefoon: 0320-211700 E-mail: mdf@mdflevoland.nl MDF Flevoland Zeewolde

Flevomeer bibliotheek

Huis voor Taal, workshops, voorstellingen en filmavonden. Kennis en cultuur komt samen bij ons in Zeewolde. Iedereen is welkom om te lezen of te leren. Adres: Kerkstraat 2, 3891 ET Zeewolde Telefoon: 088-008 0760 E-mail: zeewolde@flevomeerbibliotheek.nl Ga naar de website

Humanitas Lelystad-Dronten

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Als je door welke reden ook het overzicht bent kwijtgeraakt. Een vrijwilliger van Humanitas helpt je weer op weg! Humanitas website

Gemeente Dronten

Hulp bij schulden Lukt het u niet meer om uw schulden af te betalen? Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen. U kunt schuldhulpverlening vragen bij verschillende instanties, waaronder de gemeente. Ga naar de website van de gemeente Dronten

Burgers in de knel

Netwerk Burgers in de Knel bestaat uit vrijwilligers en medewerkers van organisaties die  dicht bij mensen in de knel staan. Het netwerk is een burgerinitiatief.  We willen mensen helpen die in de knel zitten en om wat voor reden dan ook – nog – geen hulp hebben. Omdat mensen zich schamen om dat te vragen, […]

De Kans Inloophuis

Hulp met invullen formulieren WMO/uitkering/kwijtschelding gemeentelijke belastingen/budgetcoach Adres: Havenweg 1, 8256 BH Biddinghuizen Telefoon: 0321-745 063 E-mail: info@inloophuisdekans.n Website: www.inloophuisdekans.nl

Flevomeer Bibliotheek

FlevoMeer Bibliotheek – Formulierenhuis Hulp met het invullen van formulieren/aanvragen zowel papier als digitaal Adres: De Rede 80, 8251 EX Dronten Telefoon: 088-008 0740 E-mail: dronten@flevomeerbibliotheek.nl Website: www.flevomeerbibliotheek.nl

OFW Dronten

Oost Flevoland Woondiensten (OFW) is een ambitieuze woningcorporatie in de gemeente Dronten.  U kunt bij OFW terecht voor hulp met het aanvraagformulier huurwoningen OFW/ huurtoeslagen. Adres: De Noord 47, 8251 GM Dronten Telefoon: 0321-385 500 E-mail: woondiensten@ofw.nl Website: www.ofw.nl