Opdracht les 1: Hoe heet jij ?

Toets welke woorden u heeft geleerd !