Zeewolde financiën

Het vraaghuis

ÉÉN CENTRAAL PUNT IN ZEEWOLDE VOOR U!

Het vraaghuis is opgericht met het doel om één centraal punt in Zeewolde te hebben waar u, als inwoner, kunt binnenlopen met al uw vragen. Wij luisteren naar u, geven informatie en advies, bieden ondersteuning of dienstverlening.

A: Stevinweg 2, 3891 EA Zeewolde

E: info@hetvraaghuis.nl

Stichting Arme Kant Zeewolde

AKZ heeft alle mensen in beeld die een minimaal inkomen en hulpvragen hebben. AKZ verleend hulp bij acute noodhulpvragen, zoals dreigende afsluiting door nutsbedrijven of huisuitzettingen. Ook als bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur kapot gaat en mensen geen middelen hebben om dit zelf te betalen, komt AKZ met een vervanging. AKZ organiseert ook geregeld voorlichtingsavonden voor mensen met een minimuminkomen. De diaconieën van de kerken, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven ondersteunen AKZ met financiële middelen.

Adres: Hermelijnhof 42, 3892VH Zeewolde

Telefoon: 036 5221125

E-mail : akzeewolde@hotmail.com

Meerinzicht

Samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken (domein sociaal), belastingen, facilitaire dienstverlening, financiën, gebouwenbeheer, HRM, informatisering & automatisering, communicatie, juridische zaken en geo-informatie (domein bedrijfsvoering).

Adres: Raadhuisplein 1, 3891 ER Zeewolde

Telefoon: 036-5229522

MDF zeewolde

Hulp met invullen van belastingformulieren/ toeslagen/ betalingsregelingen (voor mensen met een bruto inkomen van EUR 21.000,00 of minder), schuldhulpverlening en MDF sociaal raadslieden.

Adres: Stevinweg 2, 3891 EA Zeewolde

Telefoon: 0320-211700

E-mail: mdf@mdflevoland.nl

Flevomeer bibliotheek

Huis voor Taal, workshops, voorstellingen en filmavonden. Kennis en cultuur komt samen bij ons in Zeewolde. Iedereen is welkom om te lezen of te leren.

Adres: Kerkstraat 2, 3891 ET Zeewolde

Telefoon: 088-008 0760

E-mail: zeewolde@flevomeerbibliotheek.nl