Dronten financiën

Humanitas Lelystad-Dronten

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Als je door welke reden ook het overzicht bent kwijtgeraakt. Een vrijwilliger van Humanitas helpt je weer op weg!

Gemeente Dronten

Hulp bij schulden

Lukt het u niet meer om uw schulden af te betalen? Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen. U kunt schuldhulpverlening vragen bij verschillende instanties, waaronder de gemeente.

Burgers in de knel

Netwerk Burgers in de Knel bestaat uit vrijwilligers en medewerkers van organisaties die  dicht bij mensen in de knel staan. Het netwerk is een burgerinitiatief.  We willen mensen helpen die in de knel zitten en om wat voor reden dan ook – nog – geen hulp hebben. Omdat mensen zich schamen om dat te vragen, niet durven of niet weten hoe zij dat moeten doen. Of om een andere reden.

E-mail: info@indeknel.nu

Website: https://www.indeknel.nu/

De Kans Inloophuis

Hulp met invullen formulieren WMO/uitkering/kwijtschelding gemeentelijke belastingen/budgetcoach

Adres: Havenweg 1, 8256 BH Biddinghuizen

Telefoon: 0321-745 063

E-mail: info@inloophuisdekans.n

Website: www.inloophuisdekans.nl

Flevomeer Bibliotheek

FlevoMeer Bibliotheek – Formulierenhuis

Hulp met het invullen van formulieren/aanvragen zowel papier als digitaal

Adres: De Rede 80, 8251 EX Dronten

Telefoon: 088-008 0740

E-mail: dronten@flevomeerbibliotheek.nl

Website: www.flevomeerbibliotheek.nl

OFW Dronten

Oost Flevoland Woondiensten (OFW) is een ambitieuze woningcorporatie in de gemeente Dronten.  U kunt bij OFW terecht voor hulp met het aanvraagformulier huurwoningen OFW/ huurtoeslagen.

Adres: De Noord 47, 8251 GM Dronten

Telefoon: 0321-385 500

E-mail: woondiensten@ofw.nl

Website: www.ofw.nl

 

De Meerpaal

De Meerpaal – Welzijn / individuele begeleiding Dronten

Hulp met aanvragen WMO/ zorgtoeslag/ huurtoeslag/ CIZ/ AWBZ

Adres: De Rede 80, 8251 EX Dronten

Telefoon: 0321-388 777

E-mail: info@meerpaal.nl

Website: www.meerpaal.nl

MDF

Hulp met invullen van belastingformulieren/ toeslagen/ betalingsregelingen (voor mensen met een bruto inkomen van EUR 21.000,00 of minder), schuldhulpverlening en MDF sociaal raadslieden.

Adres: De Helling 15, 8251 GH Dronten

Telefoon: 0321-319 522

E-mail: mdf@mdflevoland.nl

Website: www.mdflevoland.nl