Noordoostpolder organisatie

Mannencentrum NOP

Wil je graag mensen ontmoeten overal vandaan. Ga naar de website, meld je aan kom langs, we gaan van alles organiseren. Voor allochtoon en autochtoon.
1- Ontmoeten van andere mensen
2- Netwerk vergroten
3- vrijwilligers werk doen.
4- talenten ontwikkelen om baankansen te vergroten.
Telefoonnummer 06 30 15 25 71 Gert Boer

Stichting mannencentrum Noordoostpolder (multicultureel)

Leger des Heils Noordoost

Samenkomst en/of samen eten

Regio Noordoost: Friesland, Groningen, Drenthe, IJsselland en de Noordoostpolder samen in één regio.

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. De zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

Carrefour

Carrefour zoekt samen met inwoners naar antwoorden op vragen uit het dagelijkse leven vanuit vertrouwen, nabij en met gezond verstand.

Een inwoner of professional kan bij Carrefour binnenlopen, bellen of mailen. De medewerker van Carrefour gaat in gesprek met de inwoner om helder te krijgen wat de vraag precies is. Wat is het probleem? Naar welke hulp is de inwoner precies op zoek? Welke hulp verwacht de inwoner niet meer te krijgen?

Samen zoeken naar een passende oplossing bij de vraag. Vaak is informatie en advies voldoende. Soms is meer nodig en wordt de inwoner gekoppeld aan een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit kan een medewerker van Carrefour zijn, een getrainde vrijwilliger of een cliëntondersteuner met een bepaalde expertise 

 

MDF

Hulp met invullen van belastingformulieren/ toeslagen/ betalingsregelingen (voor mensen met een bruto inkomen van EUR 21.000,00 of minder), schuldhulpverlening en MDF sociaal raadslieden.

Adres: De Helling 15, 8251 GH Dronten

Telefoon: 0321-319 522

E-mail: mdf@mdflevoland.nl

Website: www.mdflevoland.nl