TAAL en REKENEN

Om te kunnen lezen, schrijven en rekenen moet je veel oefenen.
Het programma Taal en Rekenen helpt je daarbij!

Er zijn vijf modules:

  • Lezen
  • Schrijven
  • Spelling
  • Woorden op het werk
  • Rekenen.

Elke module is er op twee niveaus. Je krijgt steeds uitleg en gaat daarna zelf oefenen. Heb je een module succesvol afgerond? Dan krijg je een bewijs van deelname!

Duur: 30-45 minuten per module

Taal: Nederlands

Bewijs van deelname: Ja