Staatsexamens NT2

Op de website oefenen voor het Staatsexamen Nt2 kun je:

  • Oefenen met opdrachten: oefenen met losse opdrachten van Programma I (B1) voor Spreken en Schrijven.
  • Oefenen met examens: oefenen met complete examens van Programma I (B1) en II (B2) voor alle onderdelen (Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken).
  • Examens downloaden: downloaden van complete examens van Programma I (B1) en II (B2) voor alle onderdelen (Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken)