Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten

Instanties die kunnen helpen bij mensen zonder
verblijfsvergunning

Informatie van het rode kruis:

Naar schatting verblijven er tussen de 35.000 tot 70.000 ongedocumenteerde migranten in Nederland. Onder ongedocumenteerde migranten worden personen verstaan die zonder verblijfsrecht in Nederland verblijven. Een deel van deze mensen ervaart regelmatig onzekerheid over voldoende voedsel, onderdak en over de gezondheidszorg die zij nodig hebben. Daarnaast lopen zij door hun status het risico om uitgebuit te worden.

Het Rode Kruis helpt ongedocumenteerde migranten om hun gezondheid op een effectieve manier te beschermen. Dat doen we samen met andere hulp- en zorg verlenende organisaties. Zo biedt een digitale sociale kaart informatie over  zorg en hulp, zodat migranten zonder verblijfsvergunning én hulporganisaties elkaar gemakkelijk kunnen vinden.