Materialenwijzer

De Materialenwijzer voor vrijwilligers basisvaardigheden bevat leermateriaal dat vrijwilligers kunnen gebruiken bij het begeleiden van deelnemers. Het materiaal is gekozen vanuit de gedachte dat een vrijwilliger meestal geen opleiding heeft op dit terrein en dat daarom het materiaal voor zich moet spreken. Natuurlijk hebben we er ook op gelet dat het materiaal geschikt is voor laaggeletterden of anderstaligen: het opgenomen materiaal is aantrekkelijk en toegankelijk voor deze leerders en voldoet aan moderne didactische
standaarden.

  • De Materialenwijzer bevat leermateriaal:
    voor de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden
    Bij taal is apart aangegeven of leermateriaal bedoeld is voor Nederlandstalige
    laaggeletterden of voor anderstaligen. Ook is er materiaal te vinden voor anderstaligen die bovendien laaggeletterd zijn.
  • op verschillende niveaus
    Bij lezen en schrijven, rekenen zijn dat de niveaus 0-Instroom, Instroom-1F, 1F-2F. Voor Nederlands als tweede taal (NT2) zijn dat A0-A1 (beginniveau NT2), A1-A2 en A2-B1. Bij digitale vaardigheden worden de volgende niveaus onderscheiden: 0-Instroom, InstroomBasis 1 en Basis 1-Basis 2.

De materialenwijzer 2022 is nu ook beschikbaar. Deze is aangevuld met informatie van de taalniveaus voor NT1.