Jeugd Sport- en cultuurfonds

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Aanmeldingen kunnen alleen via tussenpersonen (intermediair) worden gedaan, zoals een intern begeleider op school, gymdocent, buurtsportcoach, maatschappelijk werker of het wijkteam.