Carrefour

Carrefour zoekt samen met inwoners naar antwoorden op vragen uit het dagelijkse leven vanuit vertrouwen, nabij en met gezond verstand.

Een inwoner of professional kan bij Carrefour binnenlopen, bellen of mailen. De medewerker van Carrefour gaat in gesprek met de inwoner om helder te krijgen wat de vraag precies is. Wat is het probleem? Naar welke hulp is de inwoner precies op zoek? Welke hulp verwacht de inwoner niet meer te krijgen?

Samen zoeken naar een passende oplossing bij de vraag. Vaak is informatie en advies voldoende. Soms is meer nodig en wordt de inwoner gekoppeld aan een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit kan een medewerker van Carrefour zijn, een getrainde vrijwilliger of een cliëntondersteuner met een bepaalde expertise