Werkbedrijf Lelystad

Werkbedrijf Lelystad is een re-integratiebedrijf met als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag helpen bij een reguliere werkgever. In het kader van de Participatiewet het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor diegenen die daarin worden belemmerd. Meer informatie

Lelystad Doet

LelystadDoet is de nieuwe naam van de Vrijwilligerscentrale van Welzijn Lelystad. LelystadDoet biedt een totaal concept van vrijwilligerswerk, trainingen en het delen van kennis en zorgt voor een succesvolle match tussen de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers. Meer informatie Lelystad Doet