Rol en positie Coördinator Vrijwillige Inzet

Onderzoek uitgevoerd in maart 2020 door Movisie over de rol en positie van Coördinatoren Vrijwillige Inzet. Naar aanleiding van het onderzoek wordt opgeroepen tot erkenning van het vak Coördinator Vrijwillige Inzet en een duidelijk onderscheid tussen verschillende soorten coördinatoren. Het ontwikkelen van verschillende competentieprofielen is volgens de onderzoekers essentieel om vrijwilligerswerk goed te organiseren en […]